11.06.2019
IMG_0116

Zaczynają się problemy z tantnisiem krzyżowiaczkiem

Tantniś krzyżowiaczek to niewielki motyl, który w ostatnich latach znacznie daje się we znaki producentom warzyw kapustowatych. Owady rozpoczynają oblot wiosną, składając jaja na spodniej stronie liści, wzdłuż nerwu głównego. Szkody wyrządzają młode gąsienice żerujące na liściach oraz w różach. Za próg szkodliwości uznaje się występowanie 6-7 gąsienic na jednej roślinie. Pierwszym zauważalnym objawem żerowania gąsienic tantnisia krzyżowiaczka są powiększające się z czasem dziurki w liściach, w późniejszym czasie zauważyć można poczwarki, w siateczkowatych oprzędach, od spodu liści.

Zwalczanie tantnisia

Do zwalczania gąsienic motyli, zarówno tantnisia, jak i innych (bielinki, piętnówka), rejestracje mają preparaty zawierające m.in. substancje czynną: deltametryna, chlorantraniliprol, indoksakarb, spinosad, beta-cyflutryna, cypermetryna, alfa-cypermetryna, lambda-cyhalotryna, esfenwalerat, tiachlopryd. Przy konieczności wykonania zabiegu tuż przed zbiorem warto pamiętać, że preparaty na bazie indoksakarb oraz spinosad mają 3 dniowy okres karencji. Pamiętać należy, że im większe są gąsienice oraz im dłużej trwa ich żerowanie, tym mniejsze są szanse na skuteczne ich zwalczenie środkami ochrony roślin. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie plantacji, by nie przeoczyć pierwszych objawów wystąpienia szkodnika.

Ważna jest szybka reakcja

Składanie jaj przez motyle tantnisia krzyżowiaczka następuje zazwyczaj w ciągu 7-10 dni od pojawienia się owadów w uprawie, a wpływ na ten czas ma przede wszystkim temperatura. Jaja znajdziemy na spodniej stronie liści, ułożone pojedynczo wzdłuż nerwu głównego. Ich barwa jest jasna. Larwy wylęgają się z jaj w ciągu kolejnych 5-7 dni, w zależności od przebiegu pogody.

Wykonanie zabiegu jednym z zarejestrowanych preparatów, w terminie 12-14 dni od dostrzeżenia pierwszych objawów, daje gwarancję efektywnej ochrony roślin.

Tobiasz Majewski


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.