Zaskakujące pierwsze szacunki powierzchni uprawy warzyw oraz ich produkcji w roku 2018

Zaskakujące pierwsze szacunki powierzchni uprawy warzyw oraz ich produkcji w roku 2018

Wzrost powierzchni uprawy warzyw w 2018 r. do poziomu 178,1 tys. ha. Spadek areału kapusty głowiastej białej przy wzroście powierzchni uprawy cebuli, kalafiora, marchwi, ogórka, pomidora oraz gatunków ujętych przez Instytut w grupie – pozostałe warzywa gruntowe, to najnowsze szacunki Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie oszacował powierzchnię upraw warzyw w naszym kraju w 2018 r. Według Instytutu areał warzyw polowych w bieżącym sezonie jest wyższy niż w roku minionym. W 2018 r. warzywami obsiano bowiem 178,1 tys. ha a przypomnę, że w 2017 r. było to 177,6 tys. ha. Oszacowano spadek areału kapusty głowiastej białej (o 1000 ha; do poziomu 19,5 tys. ha) przy wzroście powierzchni uprawy cebuli (400 ha więcej jak w roku 2017), kalafiora (100 ha więcej jak w roku 2017), marchwi (400 ha więcej jak w roku 2017), ogórka (100 ha więcej jak w roku 2017), pomidora (400 ha więcej jak w roku 2017) oraz gatunków ujętych przez Instytut w grupie – pozostałe warzywa gruntowe (pietruszka, por, warzywa strączkowe, papryka, kukurydza cukrowa, selery, sałata, szparagi i inne) – 100 ha więcej jak w roku 2017. Produkcję buraka ćwikłowego IERiGŻ-PIB oszacował na takim samym poziomie, jak w roku 2017, tj. na powierzchni 10,0 tys. ha.

Marcin Bartczak

Zakres dzialalności:

Wiadomości